Jeugd-App

Jeugd - APP:

'Jeugdnetwerk Achterhoekse Psychologen en Pedagogen'

Jeugd GGZ met hart voor kind en gezin!

Een intensief samenwerkingsverband tussen kleinschalige vrijgevestigde Jeugd GGZ praktijken in de Achterhoek, waarin het belang van het kind en gezin centraal staat conform de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.

Waarom Jeugd -APP?

Door alle veranderingen in de zorg die momenteel plaatsvinden en die per januari 2015 nog zullen plaatsvinden hebben 10 kleinschalige vrijgevestigde Jeugd GGZ praktijken besloten om intensiever met elkaar samen te gaan werken. Zij hebben samen het Jeugd-APP opgericht: het Jeugdnetwerk Achterhoekse Psychologen en Pedagogen.

Al deze organisaties leveren psychologische zorg aan kinderen, jeugdigen en hun ouders; zijn kleinschalig en staan garant voor kwalitatief goede zorg.

Met aandacht en zorg!