Jeugd-App

Wat kan Jeugd-APP voor u als school betekenen?

  • Scholen kunnen een beroep doen op het Jeugd-APP wanneer zij vragen hebben en zich zorgen maken rondom een leerling. 
  • Wij denken graag mee en kunnen wellicht door middel van consultatie handvatten aanreiken waardoor scholen verder kunnen met een leerling. 
  • Ook kunnen we advies geven over wat een school eventueel voor een leerling kan doen en welke weg het beste bewandeld zou kunnen worden om zaken zo goed mogelijk rondom de leerling te regelen. 
  • Het adviseren van docententeams en handvatten aanreiken hoe zij het beste kunnen omgaan met desbetreffende leerling behoort ook tot de mogelijkheden.
  • Daarnaast kunnen scholen de praktijken van het Jeugd-APP inhuren voor diagnostiek en kunnen wij op vraag van school participeren in de ZAT teams en ondersteuningsteams.

 

Waarom Jeugd -APP?

Door alle veranderingen in de zorg die momenteel plaatsvinden en die per januari 2015 nog zullen plaatsvinden hebben 10 kleinschalige vrijgevestigde Jeugd GGZ praktijken besloten om intensiever met elkaar samen te gaan werken. Zij hebben samen het Jeugd-APP opgericht: het Jeugdnetwerk Achterhoekse Psychologen en Pedagogen.

Al deze organisaties leveren psychologische zorg aan kinderen, jeugdigen en hun ouders; zijn kleinschalig en staan garant voor kwalitatief goede zorg.

Met aandacht en zorg!