Jeugd-App

Wat kan Jeugd-APP voor u als ouders betekenen?


Voor u, als ouder, is het van belang te weten, dat er binnen de Achterhoek kleinschalige vrijgevestigde Jeugd GGZ praktijken zijn, die allen betrokken zijn bij het Jeugd-APP en het allemaal van belang vinden om goed aan te sluiten bij u en uw gezin en bij de hulpvraag die u heeft. 
Wij willen samen met u en in overleg met u de hulp bieden die u en/of uw kind nodig heeft. 
Omdat alle praktijken binnen het Jeugd-APP met elkaar in verbinding staan, zijn we op de hoogte van elkaars expertise en zodoende kunnen we sneller de juiste hulp bieden en continuïteit van zorg bieden.

Wij leveren zorg waarbij u en uw kind, dus uw gezin voorop staat en waar u zo min mogelijk last heeft van bureaucratie en onnodige en overbodige zorg. 
Door onze kleinschaligheid zijn we vaak in staat effectievere, snellere en flexibelere zorg te leveren. 
Wij kunnen onderzoek doen en behandeling bieden wanneer er sprake is van psychische problemen.Waarom Jeugd -APP?

Door alle veranderingen in de zorg die momenteel plaatsvinden en die per januari 2015 nog zullen plaatsvinden hebben 10 kleinschalige vrijgevestigde Jeugd GGZ praktijken besloten om intensiever met elkaar samen te gaan werken. Zij hebben samen het Jeugd-APP opgericht: het Jeugdnetwerk Achterhoekse Psychologen en Pedagogen.

Al deze organisaties leveren psychologische zorg aan kinderen, jeugdigen en hun ouders; zijn kleinschalig en staan garant voor kwalitatief goede zorg.

Met aandacht en zorg!