Jeugd-App

U zoekt kwaliteit en adequate psychologische zorg voor een kind/jongere en zijn/haar gezin....

  • Als arts kunt u patiënten doorverwijzen naar het Jeugd APP bij het vermoeden van psychische problematiek voor diagnostiek en behandeling. 
  • Daarnaast is er de mogelijkheid tot consultatie voor uw POHGGZ. 
  • Wanneer u iemand wilt doorverwijzen kunt u tevens contact opnemen met één van de adressen van het Jeugd-APP om advies te vragen zodat u direct weet waar uw patiënt het beste naartoe verwezen zou kunnen worden. 
  • Patiënten hoeven op deze wijze niet langer zelf te zoeken en kunnen door deze samenwerking sneller verwezen worden.
  • Binnen het Jeugd-APP zijn zowel organisaties die BasisGGZ, GespecialiseerdeGGZ als ambulante gezinsbegeleiding bieden aanwezig, wat maakt dat er een heel scala aan hulpvragen beantwoord kan worden door het Jeugd-APP. 
  • Mocht er binnen het Jeugd-APP echter geen passend aanbod zijn dan kunnen wij ook ondersteunen met het doorverwijzen naar andere instanties.

Waarom Jeugd -APP?

Door alle veranderingen in de zorg die momenteel plaatsvinden en die per januari 2015 nog zullen plaatsvinden hebben 10 kleinschalige vrijgevestigde Jeugd GGZ praktijken besloten om intensiever met elkaar samen te gaan werken. Zij hebben samen het Jeugd-APP opgericht: het Jeugdnetwerk Achterhoekse Psychologen en Pedagogen.

Al deze organisaties leveren psychologische zorg aan kinderen, jeugdigen en hun ouders; zijn kleinschalig en staan garant voor kwalitatief goede zorg.

Met aandacht en zorg!