Jeugd-App

Waar staan we voor? Waar gaan we voor? En hoe doen we dat?

MISSIE (Waar staan we voor?):

Jeugdnetwerk Achterhoekse Psychologen en Pedagogen (Jeugd-APP) staat voor een intensief samenwerkingsverband tussen kleinschalige vrijgevestigde Jeugd GGZ praktijken in de Achterhoek, waarin het belang van het kind en gezin centraal staat conform de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.

VISIE (Waar gaan we voor? (De verbinding moet leiden tot):

Kinderen met psychische problemen en hun gezinnen worden door efficiënte hulp snel en adequaat geholpen middels diagnostiek, behandeling en/of begeleiding. Er bestaan korte verantwoorde lijnen naar elkaar toe zodat waar nodig direct naar de juiste vorm of zorgzwaarte van hulpverlening en organisatie/hulpverlener toegeleid kan worden. Wij staan voor kwaliteit, deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid, laagdrempeligheid en flexibiliteit.

STRATEGIE (Hoe doen we dat):

Wij:

                    zijn kleinschalige zelfstandig gevestigde praktijken

                    zijn laagdrempelig, lokaal en goed bereikbaar voor kinderen, jeugdigen, ouders en gezinnen

                    bieden consultatie aan huisartsen, POHGGZ en andere hulpverleners

                    zijn flexibel, bieden snelle hulpverlening, zonnodig bij u thuis of op school

Maatwerk:

                    wij bieden kwalitatief goede zorg

                    wij zijn persoonlijk betrokken

                    we zien hulpvragen in een bredere context/perspectief

                    we kunnen gericht (door)verwijzen en/of samenwerken

                    we zien hulpverlenen als een gezamenlijk proces tussen hulpverlener en cliënt, en indien nodig tussen (verschillende)

                           hulpverleners/organisaties onderling

                    wij sluiten aan bij de hulpvraag van het gezin

Daadkracht:

-                     wij zijn op de hoogte van de sociale kaart binnen de gemeente, waardoor er een goede afstemming mogelijk is inzake 1                             gezin, 1 plan en 1 regisseur

-                     er zijn zowel binnen als buiten het Jeugd-APP korte lijnen

-                    we weten van elkaars expertise

-                         we nemen voor elkaar waar tijdens vakantieperiodes, bij wachtlijsten en ziekte

-                    wij bieden een breed scala aan hulpvormen binnen het Jeugd-APP; zowel binnen de SGGZ als de BGGZ en bieden  prestaties                           als kort, middel en intensief, maar er is ook een grote diversiteit aan methodieken zoals EMDR, cognitieve gedragstherapie,                           systeemtherapie, ambulante gezinsbegeleiding

-                   er is sprake van effectieve, snelle en flexibele hulpverleningWaarom Jeugd -APP?

Door alle veranderingen in de zorg die momenteel plaatsvinden en die per januari 2015 nog zullen plaatsvinden hebben 10 kleinschalige vrijgevestigde Jeugd GGZ praktijken besloten om intensiever met elkaar samen te gaan werken. Zij hebben samen het Jeugd-APP opgericht: het Jeugdnetwerk Achterhoekse Psychologen en Pedagogen.

Al deze organisaties leveren psychologische zorg aan kinderen, jeugdigen en hun ouders; zijn kleinschalig en staan garant voor kwalitatief goede zorg.

Met aandacht en zorg!