Jeugd-App

Welke praktijken vormen samen het Jeugd-APP?


PassPect, Praktijk voor Autisme Spectrum Stoornissen Psychologie en Contextuele Therapie
Doelgroep: Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen (diagnostiek en behandeling).
Specialismen: ASS problematiek, AD(H)D, opvoedingsproblemen, angst en stemmingklachten,
gedragsproblemen, traumabehandeling, gezinsproblemen,relatietherapie, gezinstherapie,
contextuele therapie, en leerproblemen.
Aanbod: BGGZ, Psychodiagnostisch onderzoek, individuele, ouder en gezinsbegeleiding,
groepstrainingen,consultatie, supervisie, EMDR, MatriXmethode
.

Psychologenpraktijk 'Charoëla'
Doelgroep: Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen (diagnostiek en behandeling).
Specialismen: Hoogbegaafdheid, PTSS, ASS, ADHD, NLD, adoptie/hechting,
lichamelijke klachten (onverklaarbare), depressie, angst, psychodiagnostiek.
Aanbod: BGGZ, SGGZ, EMDR (ook preverbaal trauma), ReAttach, Cogmed-werkgeheugentraining, CGT, medische hypnose, spel. Individueel en groepsgewijs, ouderbegeleiding, presentaties scholen, supervisor K&J NIP, GZ, BAPD.

Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen  
Doelgroep: Kinderen 0-18 jaar en hun ouders.
Specialismen: Sociaal-emotionele problemen, angst- en stemmingsproblemen, gedrags- en opvoedingsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, traumaverwerking.
Aanbod:BGGZ. Er wordt o.a. gewerkt met cognitieve gedragstherapie en EMDR. Ook ouder- en gezinsbegeleiding en psychodiagnostisch onderzoek.


Psychologisch Adviesbureau Impulz
Doelgroep: Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.
Specialismen: Angst- en stemmingsklachten, AD(H)D, ASS, gedragsproblemen, trauma, SOLK,
NAH, persoonlijkheidsstoornissen, hoogbegaafdheid, sociaal-emotionele problemen,
opvoedings- en gezinsproblemen, eet- en slaapproblemen en pestproblematiek.
Aanbod: BGGZ, Psychodiagnostisch onderzoek, individuele, ouder en gezinsbegeleiding,
groepstrainingen, CGT, EMDR, Leren met dieren, schoolgesprekken, coaching, consultatie, supervisie en deskundigheidsbevordering.

Praktijk voor Kind en Gezin
Doelgroep: Gezinnen met kinderen en jongeren van 0-21 jaar die problemen ervaren in de opvoeding, in de sociaal-emotionele ontwikkeling of vastlopen op school.
Specialismen: ADHD, Autisme, angst- en stemmingsklachten, ouder-kind relatieproblemen, brusjesproblematiek (broers-zussen) en leerproblemen.
Aanbod: BGGZ en SGGZ, individuele therapie, groepstraining, ouder- en gezinsbegeleiding.


De Kiezelsteen, psychologenpraktijk voor kind en gezin
Doelgroep: Kinderen van 0-18 jaar met opvoedings-, ontwikkelings- en/of psychiatrische
problematiek en hun ouders en gezin.
Specialismen: Angst-en stemmingsproblemen, gedragsproblemen, opvoedingsproblemen,
echtscheidings- en gezinsproblematiek, rouwverwerking, jonge kinderen, ouder-kindbehandeling, kinderen met overgewicht.
Aanbod: BGGZ, Kindertherapie, speltherapie, ouderbegeleiding, gezinstherapie,
ouder-kind speltherapie, video-feedback, Cool2bFit.


Praktijk voor Orthopedagogiek & Psychologie De Vuurtoren
Doelgroep: Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met sociaal emotionele-, gedrags-, en ontwikkelingsproblematiek.
Specialismen: Diagnostiek en behandeling; Spel(psycho)therapie en ouderbegeleiding. Angst- en stemmingsproblemen, ADHD, ASS, verlies – en rouwverwerking, hechtingsproblematiek, traumaverwerking, echtscheidings- en gezinsproblematiek, jonge kinderen, opvoedingsproblemen, verstandelijke beperking.
Aanbod: BGGZ & SGGZ, Individuele therapie, Spel(psycho)therapie, Ouder- kindtherapie, Ouderbegeleiding en gezinstherapie. Partner in Berkellandfit (Cool2Bfit).


Psychologenpraktijk Achterhoek
Doelgroep: Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen .
Specialismen: Trauma- en verliesverwerking voor kinderen en jeugdigen, enkelvoudig en meervoudig trauma, (getuige van) huiselijk geweld, seksueel misbruik -ook bij jongens, behandeling van angststoornissen
Aanbod: BGGZ & SGGZ, Cognitieve gedragstherapie en psychotherapie (ook in spel), EMDR (tevens bij preverbaal trauma). Consultatie, coaching en supervisie.


Pedagogisch Adviesbureau De Opstap
Doelgroep: Gezinnen met kinderen 0-18 jaar met opvoedings- en ontwikkelingsproblemen.
Specialismen: Psycho sociale problematiek, ouderschapsproblematiek en psychiatrische problematiek (ASS/ADD/ADHD/angst).                                                                     
Aanbod: Intensieve ambulante gezinsbehandeling, ouderbegeleiding, psycho educatie, opvoedingsondersteuning, individuele begeleiding aan kinderen en emotionele vaardigheidstraining.Waarom Jeugd -APP?

Door alle veranderingen in de zorg die momenteel plaatsvinden en die per januari 2015 nog zullen plaatsvinden hebben 10 kleinschalige vrijgevestigde Jeugd GGZ praktijken besloten om intensiever met elkaar samen te gaan werken. Zij hebben samen het Jeugd-APP opgericht: het Jeugdnetwerk Achterhoekse Psychologen en Pedagogen.

Al deze organisaties leveren psychologische zorg aan kinderen, jeugdigen en hun ouders; zijn kleinschalig en staan garant voor kwalitatief goede zorg.

Met aandacht en zorg!